PSHP:n Ikäihmisen akuuttihoitoketju

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ikäihmisen akuuttihoitoketju on julkaistu, ja se löytyy osoitteesta http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225

Hoitoketju on muiden sairaanhoitopiirin hoitoketjujen tapaan matriisimallinen, mikä vaatii hieman hahmottamista ja paneutumista, ennen kuin oman työn kannalta hyödyllinen sisältö löytyy. Hoitoketjuun ollaan kehittämässä helppokäyttöisempiä ja mobiililaitekäyttöön soveltuvia sisältöjä.