SAGY

Yhdistys perustettu vuonna 2015.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten akuuttihoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen, siihen liittyvän tiedon ja osaamisen sekä alan tutkimuksen kehittäminen.

Yhdistys

-järjestää koulutustilaisuuksia

-osallistuu alan järjestötoimintaan

-tukee alan hoitosuositusten käyttöönottoa ja soveltamista

-harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa

-ottaa kantaa alaansa liittyvään julkiseen keskusteluun

 

Tervetuloa!