Euroopan akuuttigeriatrian curriculum suomennettu

Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen hallitus on suomentanut EUGMS:n ja EuSemin laatiman, vuonna 2016 julkaistun akuuttigeriatrian curriculumin.

Suosittelemme tutustumaan laajaan ja moniammatilliseen käyttöön tarkoitettuun, osaamistavoiteperusteisesti laadittuun curriculumiin. Curriculumia saa vapaasti hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa, kun alkuperäinen lähde mainitaan.

EUGMS GEM curriculum

Sagyn hallitus 2019

Sagyn vuosikokouksessa 15.3.2019 valittiin hallituksen jäseniksi Riitta Antikainen, Maaret Castren, Esa Jämsen, Anni Karppila, Anna Sjölund, Katja Vertainen ja varajäseneksi Janne Alakare. Laura Pikkarainen oli valittu viime vuosikokouksessa puheenjohtajaksi ja jatkaa yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajana kaksivuotisen toimikauden ajan.

Lääkäri 2018: Vanhuksen akuuttihoito

Kurssimateriaalia Fimnet-tunnistautumisella

Äkillinen sairastuminen on merkittävä uhka iäkkään potilaan toimintakyvyn ja kotona selviämisen kannalta. Nopea ja osuva diagnostiikka ja hoidon aloitus on tärkeää sairaudesta toipumisen kannalta. Päivystys ja akuutti sairaalahoito ovat kuitenkin usein vanhukselle haitallisia ympäristöjä. Ennakointi, ensihoidon toteuttama arviointi ja hoito sekä etäyhteyksien hyödyntäminen auttavat ratkaisemaan pienimmät ongelmat. Samalla päivystykseen joutuvien vanhuspotilaiden hoitamiseen tarvitaan kovaa osaamista eivätkä lääkärin keinot välttämättä yksin riitä. Geriatrisen päivystyspotilaan hoito edellyttää laaja-alaista, moniammatillista arviointia. Kurssilla tuotiin esiin uusia keinoja järjestää äkillisesti sairastuneen vanhuksen hoito niin kotona kuin päivystyksessä.