Sagyn hallitus 2018

Vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 13.4. Puheenjohtajana on vuosikokouksessa valittu Laura Pikkarainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Jämsen, sihteeriksi Anna Sjölund ja rahastonhoitajana jatkaa Hannele Ekstam.

Kokouksessa käsiteltiin Sagyn järjestämiä koulutuksia. Kerrotaan näistä lisää, kun valmistelu hieman etenee.

Sagylle uusi hallitus

Sagyn vuosikokouksessa 9.3. valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Erovuorossa ollut Laura Pikkarainen valittiin uudelleen hallitukseen ja jatkaa sen puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat Riitta Antikainen, Maaret Castrén, Hannele Ekstam, Esa Jämsen, Anna Sjölund ja Katja Vertainen.

Lääkäri 2018: Vanhuksen akuuttihoito

Kurssimateriaalia Fimnet-tunnistautumisella

Äkillinen sairastuminen on merkittävä uhka iäkkään potilaan toimintakyvyn ja kotona selviämisen kannalta. Nopea ja osuva diagnostiikka ja hoidon aloitus on tärkeää sairaudesta toipumisen kannalta. Päivystys ja akuutti sairaalahoito ovat kuitenkin usein vanhukselle haitallisia ympäristöjä. Ennakointi, ensihoidon toteuttama arviointi ja hoito sekä etäyhteyksien hyödyntäminen auttavat ratkaisemaan pienimmät ongelmat. Samalla päivystykseen joutuvien vanhuspotilaiden hoitamiseen tarvitaan kovaa osaamista eivätkä lääkärin keinot välttämättä yksin riitä. Geriatrisen päivystyspotilaan hoito edellyttää laaja-alaista, moniammatillista arviointia. Kurssilla tuotiin esiin uusia keinoja järjestää äkillisesti sairastuneen vanhuksen hoito niin kotona kuin päivystyksessä.

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu. Suositus löytyy osoitteesta http://kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50040

Päivitys ohjeistaa aiempaa tarkemmin potilaan arvioinnista ml. kivun arviointi ja hoito jo päivystyksestä lähtien. Suositus tukee johtopuudutusten käytön laajentamista lonkkamurtumapotilaiden kivun hoidossa.

Akuuttilääketieteen kongressin teemana Vanhus päivystyksessä

Suomen akuuttilääketieteen yhdistyksen järjestämän Akuuttilääketiede 2017 -kongressin teemana on tänä vuonna Vanhus päivystyspotilaana. Pääpuhujina ovat Simon Conroy ja Jay Banerjee Leicesteristä, ja muuten luennoitsijajoukossa on useampia Sagyn jäseniä.

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.akuuttilaaketiede.fi/akuuttilaaketiede-2017/

PSHP:n Ikäihmisen akuuttihoitoketju

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ikäihmisen akuuttihoitoketju on julkaistu, ja se löytyy osoitteesta http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225

Hoitoketju on muiden sairaanhoitopiirin hoitoketjujen tapaan matriisimallinen, mikä vaatii hieman hahmottamista ja paneutumista, ennen kuin oman työn kannalta hyödyllinen sisältö löytyy. Hoitoketjuun ollaan kehittämässä helppokäyttöisempiä ja mobiililaitekäyttöön soveltuvia sisältöjä.