Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu. Suositus löytyy osoitteesta http://kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50040

Päivitys ohjeistaa aiempaa tarkemmin potilaan arvioinnista ml. kivun arviointi ja hoito jo päivystyksestä lähtien. Suositus tukee johtopuudutusten käytön laajentamista lonkkamurtumapotilaiden kivun hoidossa.