Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu

Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen päivitys on julkaistu. Suositus löytyy osoitteesta http://kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50040

Päivitys ohjeistaa aiempaa tarkemmin potilaan arvioinnista ml. kivun arviointi ja hoito jo päivystyksestä lähtien. Suositus tukee johtopuudutusten käytön laajentamista lonkkamurtumapotilaiden kivun hoidossa.

Akuuttilääketieteen kongressin teemana Vanhus päivystyksessä

Suomen akuuttilääketieteen yhdistyksen järjestämän Akuuttilääketiede 2017 -kongressin teemana on tänä vuonna Vanhus päivystyspotilaana. Pääpuhujina ovat Simon Conroy ja Jay Banerjee Leicesteristä, ja muuten luennoitsijajoukossa on useampia Sagyn jäseniä.

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.akuuttilaaketiede.fi/akuuttilaaketiede-2017/

PSHP:n Ikäihmisen akuuttihoitoketju

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ikäihmisen akuuttihoitoketju on julkaistu, ja se löytyy osoitteesta http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225

Hoitoketju on muiden sairaanhoitopiirin hoitoketjujen tapaan matriisimallinen, mikä vaatii hieman hahmottamista ja paneutumista, ennen kuin oman työn kannalta hyödyllinen sisältö löytyy. Hoitoketjuun ollaan kehittämässä helppokäyttöisempiä ja mobiililaitekäyttöön soveltuvia sisältöjä.