Verkostotapaaminen 25.10.2023

Alustuksissa niin päivystyksen kuin kotihoidonkin näkökulmasta korostettiin iäkkään oikeutta saada tilanteeseen sopivinta, vaikuttavaa hoitoa kaikissa vaiheissa akuuttien tilanteiden kohdatessa. Erityisesti hauraiden iäkkäiden kohdalla vaakakupeissa on toisaalta täsmällisen diagnostiikan ja hoidon varhaisen aloittamisen merkitys ja toisaalta toimintakyvyn laskun riski päivystys- ja sairaalahoidossa.

Kotihoidon näkökulmassa nostettiin huomioon diagnostiikan ja hoitokeinojen rajallisuus kotihoidossa. Aina kotihoidon käyntien lisääminen ei ole toteutettavissa tai ei keinona riitä, ja monella iäkkäällä voi oma sosiaalinen turvaverkko puuttua. Niinpä vaikka moni akuuttitilanne hoituukin kotona, on välillä päivystyskäynti välttämätön voinnin heikkenemisen syyn selvittämiseksi ja hoidon aloittamiseksi.

Päivystyksen näkökulmassa korostettiin varhaista puuttumista – laskevaan toimintakykyyn tai uusiin ongelmiin tulisi etsiä aktiivisesti keinoja auttaa heti varhaisessa vaiheessa, jotta päivystykseen ja sairaalahoitoon ei ajauduttaisi tilanteen edettyä pidemmälle. Tätä varten tulisi olla keinot saatavilla ja hoitopolut järjestettynä, jotta riittävä diagnostiikka sekä hoito ja kuntoutus olisi toteutettavissa myös avoterveydenhuollossa. Akuuttigeriatrian osaamista ja palvelujärjestelmän tuntemusta tarvitaan sekä päivystyksissä että avoterveydenhuollon palveluissa.

Keskustelua käytiin ratkoen kuvitteellisia potilastapauksia eri skenaarioissa. Havaittiin, että paljon kehitystä on jo tapahtunut, mm. erilaiset mobiilit arviointi- ja hoitoyksikkömallit auttavat eri puolilla niin tehostetussa palveluasumisessa kuin kotonakin asuvia iäkkäitä akuuteissa tilanteissa. Samalla todettiin, että alueellista vaihtelua on toimintamalleissa paljon. Myös kliinisistä käytännöistä keskusteltiin ja toivottiin kansallisesti käytäntöjen yhdenmukaistamista. Tässä nähtiin mahdollisuus Sagylle vaikuttaa.

Palautteissa tapahtumaa pidettiin hyödyllisenä arvosanalla 4,5/5. Tuleviin tapahtumiin ehdotettiin aiheiksi päivystyskäyntien taustalla olevaa diagnosoimatonta muistisairautta, sosiaalisia hätätilanteita. Yhteistä seminaaria ehdotettiin pidettäväksi yhdessä Suomen akuuttilääketieteen yhdistyksen kanssa. Lisäksi oltiin kiinnostuneita kuulemaan kansainvälisistä malleista iäkkäiden akuuttitilanteiden hoidossa.
Yhdistys kiittää aktiivisesta osallistumisesta tapahtumassa sekä palautteista!