Lääkäri 2018: Vanhuksen akuuttihoito

Kurssimateriaalia Fimnet-tunnistautumisella

Äkillinen sairastuminen on merkittävä uhka iäkkään potilaan toimintakyvyn ja kotona selviämisen kannalta. Nopea ja osuva diagnostiikka ja hoidon aloitus on tärkeää sairaudesta toipumisen kannalta. Päivystys ja akuutti sairaalahoito ovat kuitenkin usein vanhukselle haitallisia ympäristöjä. Ennakointi, ensihoidon toteuttama arviointi ja hoito sekä etäyhteyksien hyödyntäminen auttavat ratkaisemaan pienimmät ongelmat. Samalla päivystykseen joutuvien vanhuspotilaiden hoitamiseen tarvitaan kovaa osaamista eivätkä lääkärin keinot välttämättä yksin riitä. Geriatrisen päivystyspotilaan hoito edellyttää laaja-alaista, moniammatillista arviointia. Kurssilla tuotiin esiin uusia keinoja järjestää äkillisesti sairastuneen vanhuksen hoito niin kotona kuin päivystyksessä.