Tarkistuslista: Iäkkäiden potilaiden hoidon varmistaminen Covid-19-epidemian aikana

Tähän tarkistuslistaan on koottu iäkkäiden potilaiden hoitoon (erityisesti akuuttien sairauksien osalta) liittyviä asioita, jotka on aiheellista ottaa huomioon Covid-19 -epidemiaan valmistautumisessa ja epidemian aikana turvallisen, tarkoituksenmukaisen ja yksiköllisen hoidon varmistamiseksi. Alueellisten erojen sekä jatkuvasti päivittyvien ja täydentyvien viranomaisohjeiden vuoksi emme ota kantaa siihen, miten eri asiat pitäisi järjestää, mutta toivomme tämän luettelon olevan avuksi tarkistuslistana: mistä asioista alueellisesti on jo huolehdittu ja mitkä asiat ovat niitä, joihin pitää vielä ottaa kantaa?

Lista on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, ja sitä päivitetään tilanteen mukaan ja saadun palautteen perusteella. Listaa ylläpidetään Suomen akuuttigeriatrin yhdistyksen ja Suomen Geriatrien yhteistyönä.

Kommentit ja täydennysehdotukset voi lähettää info@akuuttigeriatria.fi tai info@suomengeriatrit.fi

 

Tarkistuslista löytyy tästä: Covid-19 checklist – iäkkäiden hoitoon liittyvät kysymykset