Covid-19

Tälle sivulle on koottu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettua iäkkäiden akuuttihoitoon Covid-19-epidemian aikana liittyvää aineistoa.

Sagyn kannanotot ja ohjeet

Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen kannanotto Covid-epidemian johdosta

Tarkistuslista: Iäkkäiden potilaiden hoidon varmistaminen Covid-19-epidemian aikana

 

Muiden yhdistysten ja tahojen kannanottoja

Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettiset ohjeet

 

Hoito- ja toiminta-ohjeita

STM:n viranomaisohjeet

THL:n ohjeet ammattilaisille

Euroopan Geriatriyhdistyksen (EUGMS) ylläpitämä tietopankki eri maiden ohjeista